Ainutlaatuinen yksityisen ja julkisen sektorin yhteinen Findy-hanke nostaa Suomea digitaalisen luottamuksen kärkimaaksi

Findy-osuuskunta on ainutlaatuinen julkisen ja yksityisen sektorin laaja yhteistyöorganisaatio, joka kehittää yleistä, yhteistä ja turvallista vahvistetun datan verkkoa – tapaa varmistaa tietojen oikeellisuus sähköisessä asioinnissa. Findy lisää verkkoasioinnissa tarvittavaa luottamusta, parantaa yksityisen sektorin ja julkishallinnon tuottavuutta, sekä edistää harmaan talouden torjuntaa. Laajamittainen tuotantoverkko ja kaikille avoin järjestelmä avataan näillä näkymin vuoden 2023 aikana.

Findyn kaltainen yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö digitaalisen luottamuksen saralla on ainutlaatuista maailmassa, ja luottamuksen lisäämiselle on suuri tilaus niin yksityisten ihmisten kuin organisaatioidenkin taholta. Hankkeen tavoitteena on edistää mm. eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää datapolitiikkaa.

Ihmiset ja organisaatiot hyödyntävät päivittäin erilaisia kolmannen osapuolen vahvistamia dokumentteja, joiden avulla voidaan todistaa erilaisia tietoja, kuten henkilön ikä, nimi, ammatilliset pätevyydet tai kanta-asiakkuus. Organisaatioiden hyödyntämiä vahvistettuja tietoja ovat mm. organisaatiotunnus, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä finanssipalveluihin liittyvät luvat ja valtuudet. Yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan luottamus perustuu näiden tietojen ja niitä myöntävien organisaatioiden luotettavuuteen.

Yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat tulevaisuudessa jakaa tietonsa yhteisellä, yksityisyyttä suojaavalla tavalla asioidessaan sähköisesti

“Nykyisinkin sähköinen asiointi onnistuu toki lomakkeita täyttämällä, mutta meillä ei ole aiemmin ollut yleiskäyttöistä tapaa varmistaa syötettyjen tietojen oikeellisuutta. Henkilöitä, organisaatioita ja asioita koskeviin tietoihin ei ole voitu sähköisessä asioinnissa täysin luottaa, mikä on lisännyt vaivaa ja kustannuksia. Haluamme yhdessä ratkaista tämän haasteen uudenlaisella vahvistetun datan Findy-verkolla, joka pohjautuu avoimiin teknologioihin, kansainvälisiin standardeihin ja yhteisiin sopimusmalleihin”, kertoo Juho Malmberg, OP Ryhmän teknologia- ja kehitysjohtaja.

Yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat Findy-verkkoa hyödyntämällä jakaa asiointitilanteissa tietojaan yksityisyyttä suojaavalla tavalla ja MyData-mallin mukaisesti tietoja tarvitseville tahoille. Henkilökortit, vakuutustodistukset, kanta-asiakaskortit ja esimerkiksi ammatillisen pätevyyden todistukset voidaan kaikki siirtää digitaaliseen lompakkoon, josta niitä voi jatkossa helposti käyttää. Näiden vahvistettujen tietojen avulla eri osapuolet voivat asiointitilanteissa luottaa toisiinsa. Tämä tehostaa ja yksinkertaistaa jatkossa huomattavasti sähköistä asiointia.

”Tulevaisuuden digitaaliset ja yhteiskunnallisesti merkittävät palveluinnovaatiot tarvitsevat syntyäkseen tiivistä yhteistyötä niin yksityisen, julkisen kuin kolmannen sektorin kesken. Koemme tärkeäksi olla mukana rakentamassa, mahdollistamassa ja ymmärtämässä tulevia, potentiaalisesti merkittäviä mahdollisuuksia asiakkaidemme elämän helpottamiseksi. Luomalla tulevaisuuden kyvykkyyksiä vahvistetun ja luotettavan datan asiakaslähtöiselle hyödyntämiselle pystymme luomaan täysin uudenlaisia mahdollisuuksia asiakkaidemme palvelemiseksi”, kertoo Janne Pulkkinen, Kelan IT-innovaatioyksikön päällikkö.

”Tällä hetkellä suhteellisen pieni joukko alustatalouden toimijoita hallitsee suurta osaa maailman datasta eikä EU:n osuus datataloudesta vastaa sen taloudellista painoarvoa. Euroopan ja Suomen mahdollisuuksien kasvattamiseksi meidän on määriteltävä uudelleen oma tapamme toimia. Findy-osuuskunnan myötä Suomi voi toimia eurooppalaisiin arvoihin ja perusoikeuksiin nojaavan datatalouden roolimallina. Haluamme Findy-osuuskunnassa toimia esimerkkinä siitä, kuinka yksityinen ja julkinen sektori voivat yhdessä edistää koko yhteiskunnan tasolla reilua ja vastuullista datataloutta”, jatkaa Markus Hautala, Findy-osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja TietoEVRYn innovaatiojohtaja.

Findy on voittoa tavoittelematon, julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen osuuskunta

Findy-verkkoa varten on perustettu julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen voittoa tavoittelematon Findy-osuuskunta, jossa ovat tällä hetkellä mukana Finanssiala, Kela, Nixu, Nordea, OP Ryhmä, Posti, Teknologiateollisuus, TietoEVRY ja Vastuu Group. Osuuskunnan tavoitteena on edistää eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää datataloutta, lisätä digitalisaatiokyvykkyyttä, sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Osuuskunnan toiminta on avointa ja siihen voivat liittyä mukaan kaikki sellaiset organisaatiot, jotka sitoutuvat yhteisesti sovittuihin vastuisiin ja sääntöihin.

Findy-osuuskunnan tavoitteena on kuluvan vuoden aikana käynnistää testiverkko, tukea verkon käyttöä lisääviä ekosysteemihankkeita, sekä luoda verkkoon liittyviä palveluntarjoajia koskevat säännöt.

Lisätietoja: 

Markus Hautala
Findy Osuuskunnan puheenjohtaja
Innovaatiokeskuksen johtaja, TietoEvry
markus.hautala@tietoevry.com
+358 40 182 4299

Lisää kirjoituksia