Usein kysyttyä

Kokoamme tälle sivulle meille usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin.

Tarpeet ja ratkaisut

 • Digitalisaatio on hyvässä vauhdissa ja kaikki tapahtuu jo verkossa? Mihin tarvitaan Findynet Osuuskuntaa?

  Internetissä kuka tahansa voi julkaista tai esittää mitä tahansa tietoa kenelle tahansa. Tietojen oikeellisuuden varmistaminen on hankalaa. Findynet pyrkii parantamaan luottamusta ja tietojen luotettavuutta. Ensisijaisesti keskitymme sähköisessä asioinnissa välitettäviin tietoihin. Edistämme uudenlaista tapaa välittää tietoja luotettavasti ja ihmiskeskeisesti.

 • Mitä ratkaisua Findynet tarjoaa?

  Findynet ei tarjoa mobiilisovellusta tai selainlisäosaa, jonka asentamalla verkkoasioinnin luottamus paranisi. Edistämme digitaalisiin todisteisiin liittyvien kansainvälisten standardien käyttöönottoa ja hyödyntämistä Suomessa. Arvioimme ja vertailemme eri toimittajien toteuttamia lompakkosovelluksia, mutta emme tee tai tarjoa sellaista itse.

  Toteutamme rekisteripalveluja, joiden avulla asioinnin eri osapuolet voivat varmistua toistensa luotettavuudesta. Tarjoamme asiantuntemusta esimerkiksi ekosysteemien liiketoimintamallien muotoiluun, sääntökirjoihin ja digitaalisten todisteiden käyttöönottoon liittyen.

  Organisaatiolle tarjoamme digitaalisten todisteiden myöntämistä ja vastaanottoa helpottavia todisteagentteja. Ne eivät ole meidän toteuttamiamme vaan välitämme kansainvälisesti toimivien yritysten tarjoamia sovelluksia. Findynetin tukemiin digitaalisten todisteiden ekosysteemeihin osallistuakseen ei tarvitse hankkia todisteagenttia Findynetiltä.

 • Mitä teknologioita Findynet hyödyntää?

  Findynetin tarjoamat tekniset palvelut perustuvat avoimiin määrittelyihin ja standardeihin ja useimmiten avoimeen lähdekoodiin. Digitaalisiin todisteisiin liittyviä määrittelyjä ja standardeja kehitetty useissa eri standardointi- ja kehitysorganisaatioissa.

Osuuskunta

 • Mikä Findynet Osuuskunta on?

  Findynet Osuuskunta on voittoa tavoittelematon, yksityisen ja julkisen sektorin yhteinen osuuskunta. Osuuskunnan tavoitteena on edistää sujuvampaa ja luotettavampaa asiointia. Tarjoamme tavoitteeseen liittyvää asiantuntijatukea ja toteutamme teknisiä palveluja.

 • Miksi Findynet Osuuskunta on perustettu?

  Osuuskunnan jäsenet haluavat lisätä sähköisessä asioinnissa tarvittavaa luottamusta.

  Findynet Osuuskunnan perustajat – joihin kuuluu organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta – uskovat, että yhteiskunnan eri toimintoja digitalisoimalla voidaan saavuttaa merkittävä tuottavuusloikka.

  Luottamusta lisää myös samansuuntainen kansainvälinen kehitys. Suomi on nähdäksemme tässä kehityksessä jonkin verran muuta maailmaa edellä, kiitos ennakkoluulottoman yhteistyön sekä yritysten, että yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioiden kesken.

 • Miten Findynet Osuuskunta toimii?

  Osuuskunnan toiminta perustuu suurelta osin jäsenten väliseen yhteistyöhön. Osuuskunnan työryhmissä suunnitellaan osuuskunnan tarjoamien teknisten – ja asiantuntijapalvelujen sisällöt, valitaan standardit sekä luodaan pohja ekosysteemien sääntökirjoille. Findynet pyrkii kertomaan työstä avoimesti ja kuulemaan laajasti myös osuuskunnan ulkopuolisia tahoja. Lue lisää osuuskunnan organisaatiosta ja hallinnoinnista, sekä kaikille avoimista teknologiafoorumista ja ekosysteemi- ja yhteistyöfoorumista.

 • Ketkä ovat Findynet Osuuskunnan asiakkaita?

  Osuuskunnan asiakkaita ovat digitaalisia todisteita myöntäjät ja vastaanottavat organisaatiot, jotka hyödyntävät Findynetin rekisteripalveluja tai asiantuntijatukea.

  Asiakkaita voivat myös olla lompakkosovellusten ja todisteagenttien tarjoajat.

 • Miksi Findynet on osuuskunta eikä esimerkiksi osakeyhtiö tai virasto?

  Findynet Osuuskunta haluaa organisaationa palvella suomalaista yhteiskuntaa yhdessä sovittavilla periaatteilla, mikä edellyttää useiden eri toimijoiden välistä yhteistyötä niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Osuuskuntaan liittyminen ja siitä eroaminen on vaivatonta, ja osuuskunnan jäsenet ovat tasa-arvoisessa asemassa keskenään. Osuuskuntaa ei voi myydä eikä sen arvo perustu spekulaatioon. Suomen yrityslainsäädännön mahdollistamista vaihtoehdoista osuuskunta täyttää parhaiten toiminnalle asetetut tavoitteet.

 • Miksi Findynet Osuuskunta ei tavoittele voittoa?

  Osuuskunta haluaa luoda kansallisen digitaalisen luottamusinfrastruktuurin perustaa eli lisätä verkkoasioinnissa tarvittavaa luottamusta. Uskomme, että yhteiskunnan tarvitseman perusinfrastruktuurin rakentamisessa ei kannata kilpailla. Kaikille yhteiset osat kannattaa toteuttaa yhteistyössä, yhteisvoimin ja yhteisellä rahoituksella. Sen vuoksi niiden toteuttajan ei ole suotavaa tavoitella voittoa.

  Infrastruktuuriin tukeutuvat palvelut sen sijaan ovat kaikki vapaan kilpailun alaisia, ja niitä käyttävien markkinaosapuolten välillä tulee vallita terve kilpailu.

 • Miten Findynet Osuuskunnan toiminta rahoitetaan?

  Findynet Osuuskunta hankkii tuloja yhteisten toimintojen aiheuttamien kustannusten kattamiseen. Tulojen lähteinä ovat jäsenmaksut sekä rekisteri- ja asiantuntijapalvelujen myynti. Vuosille 2023 ja 2024 osuuskunta on saanut valtionavustusta. Lue lisää saamastamme valtionavustuksesta.

  Tavoitteena on mahdollisimman oikeudenmukainen tulonhankintamekanismi. Optimitapauksessa yhteisten palvelujen kustannuksista suurimman osan maksavat ne, jotka hyötyvät niistä eniten. Tavoitteena on malli, joka kannustaa osuuskunnan jäseniä ja näiden loppuasiakkaita mahdollisimman suuren lisäarvon luontiin digitaalisten todisteiden ja lompakkosovellusten avulla.

 • Kuka voi liittyä Findynet Osuuskunnan jäseneksi?

  Osuuskunnan jäseniä voivat olla kaikki, jotka haluavat edistää luotettavampaa ja sujuvampaa asiointia. Jäseneksi liittymällä pääset vaikuttamaan osuuskunnan tekemiin valintoihin ja sääntökirjojen sisältöön. Osuuskunta toimii myös jäsentensä edunvalvojana digitaalisiin todisteisiin liittyvissä asioissa. Jäsenten tulee sitoutua osuuskunnan sääntöihin. Lue lisää osuuskunnan jäsenyydestä.

 • Keitä toimijoita on jo mukana?

  Osuuskunnan jäseninä on lukuisia yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiota. Katso lisätietoa kohdasta jäsenet.

 • Findynet Osuuskunnan jäsenistössä on kilpailijoitani ja isoja organisaatioita. Onko Findynet Osuuskuntaan liittyminen oikeasti hyvä ajatus?

  Jokaisella Findynet Osuuskunnan jäsenellä on yksi ääni, organisaation koosta riippumatta. Findynet Osuuskunnan hallintomalli rakennetaan sellaiseksi, että kilpailun alaiset toiminnot on selkeästi erotettu yhteisesti hallinnoitavista ja kehitettävistä toiminnoista.

  On jokaisen organisaation asia päättää itse, haluaako osallistua yhteisten pelisääntöjen ja palvelujen kehittämiseen ja hallinnointiin osuuskunnan jäsenenä, käyttääkö palveluja osuuskunnan asiakkaana tai hankkiiko valmiita ratkaisuja esimerkiksi joltain osuuskunnan jäseneltä.

 • Missä asioissa osuuskunnan jäsenet tekevät yhteistyötä?

  Findynet Osuuskunnan jäsenet tekevät yhteistyötä yhteisten pelisääntöjen laatimiseen, yhteentoimivuuden varmistamiseen, ja osuuskunnan liiketoimintamalliin liittyvissä asioissa. Osuuskunnan työskentelyssä ei sovita hinnoista, jaeta markkinoita tai pystytetä esteitä muille toimijoille. Tavoitteena on mahdollistaa ympäristö, jossa digitaalisiin todisteisiin liittyvien ratkaisujen toteuttaminen ja tarjoaminen perustuu avoimeen ja rehtiin kilpailuun.

 • Missä asioissa osuuskunnan jäsenet kilpailevat keskenään?

  Findynet Osuuskunnan jäsenten omille asiakkailleen tarjoamat palvelut ovat kaikki kilpailun alaisia.

 • Onko Findynetin tyyppisiä osuuskuntia perustettu muualla maailmassa?

  Muita vastaavia digitaalisen identiteetin alueella toimivia voittoa tavoittelemattomia organisaatioita ovat esimerkiksi IDUnion Saksassa, Alastria Espanjassa ja Sovrin Yhdysvalliossa. Finanssialalla toimii globaali, voittoa tavoittelematon SWIFT-osuuskunta, jolla on jossain määrin samanlainen toimintatavoite kuin Findynet Osuuskunnalla: tarjota toimialan sisäinen turvallinen, standardoitu ja luotettava sanomanvälitysverkko.

Digitaaliset todisteet

 • Mitä ovat digitaaliset todisteet?

  Digitaaliset todisteet ovat sähköisessä muodossa olevia tietoja, joita voidaan käyttää vahvistamaan väitteitä tai tosiasioita. Ne voivat olla esimerkiksi henkilöllisyyden, pätevyyden, oikeuden, omistuksen tai suostumuksen todisteita. Todisteiden aitous voidaan varmistaa digitaalisen allekirjoituksen avulla, mikä tekee niistä erittäin luotettavia. Digitaaliset todisteet mahdollistavat turvallisen, nopean ja tehokkaan tietojen jakamisen, joka parantaa yksityisyyttä ja tietoturvaa. Lue lisää digitaalisista todisteista ja lompakkosovelluksista.

 • Mitä ovat digitaaliset lompakot tai lompakkosovellukset?

  Digitaaliset lompakot ovat sovelluksia tai palveluita, jotka mahdollistavat digitaalisten todisteiden hakemisen, hallinnoinnin ja jakamisen. Ne voivat olla joko luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden kuten yritysten ja muiden organisaatioiden käytössä.

  Digitaaliset lompakot tuovat useita hyötyjä sekä yksilöille että organisaatioille. Ne parantavat yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa, koska tietojen jakaminen on tarkasti hallittua. Digitaaliset lompakot myös tehostavat prosesseja, koska tietojen jakaminen on nopeaa ja helppoa. Lue lisää digitaalisista todisteista ja lompakkosovelluksista.

 • Mikä on todisteagentti

  Digitaalisiin todisteisiin ja asiointiin tarvittava tieto on jo suurilta osin digitaalisessa muodossa eri organisaatioiden järjestelmissä. Jotta näitä tietoja voidaan myöntää ja vastaanottaa todistemuodossa tarvitaan ohjelmisto – todisteagentti -, joka huolehtii mm. todisteisiin kytketyistä tunnisteista ja niiden avainten hallinnasta, digitaalisten allekirjoitusten luomisesta ja tarkastamisesta sekä yhteyksistä lompakkosovelluksiin. Findynet ylläpitää listaa tarjoamiemme teknisten tukipalvelujen kanssa yhteentoimivista todisteagenteista. Lue lisää todisteagenteista.

 • Mihin digitaaliset todisteet ja lompakkosovellukset eivät sovellu?

  Digitaaliset todisteet ovat parhaimmillaan silloin, kun on tarve välittää joukko luottamuksellisia faktoja tai väitteitä eri osapuolten välillä käyttäjäkeskeisesti. Täysin avoimen tiedon välittämiseen (esimerkiksi bussien aikataulut, ravintolan lounaslista tai kaupan hinnasto) lompakkosovellukset tai todisteet tarjoavat vain vähän lisäarvoa. Jos suuria määriä tietoja välitetään taholle, jolla on niihin lakisääteinen oikeus, välittäminen lompakon kautta voisi parantaa hiukan ihmisen näkyvyyttä omiin tietoihinsa, mutta heikentää prosessin sujuvuutta. (Esimerkiksi palkkatiedot työnantajalta verottajalle tai eläkevakuuttajalle kannattaa välittää nykyiseen tapaan tulorekisterin kautta.) Parhaita digitaalisten todisteiden käyttökohteita ovat esimerkiksi luvat, todistukset ja valtuutukset, joita niiden haltija – henkilö tai yritys – voi esittää itse asioidessaan muiden kanssa.

 • Jos katsotaan 5–10 vuotta eteenpäin, miten digitaaliset todisteet ja lompakkosovellukset ovat muuttaneet maailmaa?

  Uskomme, että lähes kaikilla ihmisillä ja useimmilla organisaatioilla on lompakkosovellus käytössä. Se on samalla tavalla osa päivittäistä arkea kuin nettiselain, sähköposti tai pikaviestisovellus tänään.

  Tietojen syöttäminen käsin on vähentynyt merkittävästi, mikä on nopeuttanut ja sujuvoittanut asiointitapahtumia merkittävästi sekä vähentänyt virheitä.

  Asiointiin liittyviä riskejä ja tietojen luotettavuutta arvioidaan eri tavalla kuin nykyisin, koska asiakkaalta saatavat tiedot ovat useimmissa tapauksissa digitaalisia todisteita, joiden alkuperä ja aitous tarkastetaan automaattisesti.

Haluatko kuulla lisää?

Tilaa Findynet-uutiskirje

Findynet uutiskirjeen tilaajana saat tietoa ekosysteemihankkeista ja kehitystyön etenemisestä lorem ipsum dolor sit.

Tilaa uutiskirje
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Findynet Osuuskunta

Yhteystiedot

c/o EMU Growth Partners Oy
PL 1188
00101 Helsinki
info@findy.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Samuel Rinnetmäki
040 534 4332 4567
samuel.rinnetmaki@findy.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Findynet Osuuskunnan käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, palveluista viestimiseen, markkinointitarkoitukseen sekä Osuuskunnan palveluiden tarjoamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun. Käsittelyn perusteena on Findynet Osuuskunnan oikeutettu etu hoitaa asiakas- ja kumppanisuhteita ja markkinoida tuottamiaan palveluita.

3. Rekisteröidyt

Käsittelemme seuraaviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden tietoja:

 • Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat
 • Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit
 • Verkkosivujen kävijät (evästeet ja analytiikka)

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia tietoja:

Perustiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Asema tai tehtävä yrityksessä
 • Yrityksen nimi ja perustiedot

Yhteydenpitoon liittyvät tiedot

 • Yhteydenotot, sähköpostit ja palautteet
 • Uutiskirjeen tilaukset ja markkinointiluvat

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Verkkosivujen selailutiedot

 • Tiedot verkkosivujen selailusta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@findynet.fi

Oikeus saada tutustua tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli rekisteröidyn tietoja käsitellään, on hänellä oikeus saada jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa: tietosuoja.fi/oikeus-vastustaa-kasittelya.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää rajoittamaan itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä mikäli kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai on vastustanut käsittelyä ja vastustuspyyntö on käsiteltävänä.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Findynet Osuuskunnan ja sen jäsenorganisaatioiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kun niiden säilyttäminen on tarpeellista, esimerkiksi asiakkuuden voimassaolon ajan tai kirjanpitolain vaatimusten mukaisen ajan. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
info@findynet.fi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tämän työntekijät ja alihankkijat käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Piwik Pro -palvelua selailun seurantaan.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.