Kokeile itse

Findynet on toteuttanut yksinkertaisia demoja, joiden avulla voit tutustua digitaalisten todisteiden ja lompakkosovellusten toimintaan käytännössä.

 

Demot ja kokeilut on toteutettu kevyesti ja nopeasti, usein hyödyntäen jonkun muun tekemää pohjatyötä. Käyttäjäkokemusta ja ulkoasua ei kuitenkaan ole hiottu, eikä toteutusta ole testattu perusteellisesti virheiden varalta. Lisäksi monet demot toimivat rajallisilla resursseilla, eikä niiden käytettävyyteen tai suorituskykyyn ole kiinnitetty erityistä huomiota.

Jos joku demo ei toimi, ilmoita siitä meille niin teemme parhaamme saadaksemme sen toimimaan mahdollisimman pian. Jos sivulla status.findy.fi on tietoa demon toimimattomuudesta, siitä ilmoittaminen ei ole enää tarpeen.


Friend of Findy -todiste

Monessa organisaatiossa kirjautumisen lisävahvistukseen käytetty Microsoft Authenticator -sovellus toimii myös lompakkosovelluksena, jonka avulla voi hallita digitaalisia todisteita. Findynetin leikkimielisessä demossa voit hankkia itsellesi Friend of Findy -todisteen, johon tulee mukaan kasvokuvasi.

Voit lähettää kasvokuvasi joko painamalla “Choose file” -painikketta ja valitsemalla laitteeltasi olemassa olevan kuvan tai ottamalla selfien painamalla “Ota selfie” -painikketta. Kun kuvasi näkyy sivulla, valitse ‘Issue Credential’. Skannaa QR-koodi Microsoft Authenticator -sovelluksella ja syötä sivulla QR-koodin alla näkyvä nelinumeroinen numero.

Voit myös esittää todisteen valitsemalla ‘Show credential’ demon etusivulla. Kun esität todisteen, Authenticator-sovellus ottaa sinusta kuvan ja vertaa sitä todisteeseen tallennettuun kuvaan. Samankaltaisuus välitetään sitten prosentteina valtakirjaa pyytävälle palvelulle.

Friend of Findy -demo

Koulutustietosi digitaalisina todisteina

Findynet on toteuttanut testipalvelun, jossa voit kokeilla digitaaliten todisteiden luomista omista opintotiedoistasi.

Opetushallituksen Oma opintopolku -palvelussa voit luoda linkin opiskelutietoihisi ja kopioda sen Findynetin testipalveluun. Testipalvelu luo jokaisesta opintokokonaisuudesta digitaalisen todisteen, jota voi tarkastella JSON- tai SVG-muodossa.

Demo sisältää myös alustavat versiot todisteen siirtämiseksi OID4CVI-protokollaa tukevaan lompakkosovellukseen tai kaikkien todisteiden lataamiseksi kerralla lompakkosovellukseen, joka tukee Credential Handler API -rajapintaa (CHAPI).

Opintopolku-demo

Eläkeläistodistedemoja

Osoitteesta pensiondemo.findy.fi löydät yksinkertaisia demoja, joiden avulla voit kokeilla, kuinka eläkeläistodisteiden myöntäminen ja vastaanottaminen onnistuu eri ohjelmistotoimittajien todisteagenttien avulla.

Sivulla on tietoa siitä, mitä lompakkosovellusta kannattaa käyttää tietyn todisteagentin kanssa.

Demosivulla on myös linkkejä eläkeläistodisteen sisältömäärittelyihin, jotka koostuvat sanastosta ja JSON-LD-skeemasta.

Todisteagenttikokeilut on toteutettu osana HSL:n ja Kelan kanssa toteutettavaa Alennusperusteet joukkoliikenteessä -kokeiluhanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda ratkaisu joukkoliikenteen lippujen alennuskelpoisuuden tarkistamiseen.

Eläketodistedemot

Digitaalisten todisteiden hyödyntäminen työnhaussa

Tämä demo esittelee digitaalisten valtakirjojen mahdollista käyttöä työnhakuprosessissa yksinkertaistamalla lomakkeiden täyttämistä.

Demon sivulla on ohjeet:

 • CHAPI-yhteensopivan lompakkosovelluksen aktivoimiseksi omaan selaimeen
 • tarvittavien digitaalisten todisteiden hankkimiseen
 • todisteiden esittämiseen kuvitteellisessa työnhakupalvelussa sekä
 • lompakkosovelluksen poistamiseen.

Demoon liittyen Findynet on toteuttanut yksinkertaisen selainlompakkosovelluksen osoitteessa webwallet.findy.fi.

Työnhakudemo

Haluatko kuulla lisää?

Tilaa Findynet-uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat kuukausittain tietoa Findynetin ajankohtaisista asioista.
Findynet Osuuskunta käyttää antamiasi tietoja vain ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Sinulla on mahdollisuus perua uutiskirjeen tilaus milloin tahansa.
Tilaa uutiskirje
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Findynet Osuuskunta

Yhteystiedot

c/o EMU Growth Partners Oy
PL 1188
00101 Helsinki
info@findy.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Samuel Rinnetmäki
040 534 4332 4567
samuel.rinnetmaki@findy.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Findynet Osuuskunnan käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, palveluista viestimiseen, markkinointitarkoitukseen sekä Osuuskunnan palveluiden tarjoamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun. Käsittelyn perusteena on Findynet Osuuskunnan oikeutettu etu hoitaa asiakas- ja kumppanisuhteita ja markkinoida tuottamiaan palveluita.

3. Rekisteröidyt

Käsittelemme seuraaviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden tietoja:

 • Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat
 • Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit
 • Verkkosivujen kävijät (evästeet ja analytiikka)

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia tietoja:

Perustiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Asema tai tehtävä yrityksessä
 • Yrityksen nimi ja perustiedot

Yhteydenpitoon liittyvät tiedot

 • Yhteydenotot, sähköpostit ja palautteet
 • Uutiskirjeen tilaukset ja markkinointiluvat

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Verkkosivujen selailutiedot

 • Tiedot verkkosivujen selailusta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@findynet.fi

Oikeus saada tutustua tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli rekisteröidyn tietoja käsitellään, on hänellä oikeus saada jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa: tietosuoja.fi/oikeus-vastustaa-kasittelya.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää rajoittamaan itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä mikäli kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai on vastustanut käsittelyä ja vastustuspyyntö on käsiteltävänä.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Findynet Osuuskunnan ja sen jäsenorganisaatioiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kun niiden säilyttäminen on tarpeellista, esimerkiksi asiakkuuden voimassaolon ajan tai kirjanpitolain vaatimusten mukaisen ajan. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
info@findynet.fi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tämän työntekijät ja alihankkijat käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Piwik Pro -palvelua selailun seurantaan.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.