Käyttötapaukset

Findynetin tavoitteena on tehdä ihmisten ja organisaatioiden välisestä asioinnista vaivattomampaa. Olemme tunnistaneet lukuisia tilanteita, joissa digitaaliset todisteet ja digitaaliset lompakot voisivat tehdä asioinnista sujuvampaa ja luotettavampaa.

Tällaisia todisteita voivat olla esimerkiksi todisteet ammattipätevyydestä, suoritetuista tutkinnoista, erilaisista luvista tai kuulumisesta tiettyihin ryhmiin, kuten eläkeläisiin tai opiskelijoihin. Näitä todisteita tarvitaan asioinnissa lukuisten eri tahojen kanssa.

Yrityselämässä todisteita voidaan hyödyntää esimerkiksi todistettaessa oikeuden edustaa yritystä, oikeuden tarjota tiettyjä palveluita, kuten oikeuden myydä alkoholia, tai osoittamaan, että ne ovat suorittaneet terveysviranomaisten tarkastuksen ja täyttävät näin tietyt vaatimukset.

Edistämme digitaalisten todisteiden hyödyntämistä rakentamalla luottamusekosysteemejä käyttötapausten ympärille

Digitaalisten todisteiden ja lompakoiden hyötyjen saavuttamiseksi on luotava yhteiset säännöt todisteita myöntävien ja niitä käyttävien tahojen välille. Yhdessä todisteiden myöntäjät, käyttäjät ja tiedon vastaanottajat muodostavat luottamusekosysteemin.

Luottamusekosysteemissä on sovittava yhteisistä säännöistä, jotta voidaan varmistaa, että ekosysteemin piirissä tapahtuva asiointi on sujuvaa ja turvallista, sekä uusien toimijoiden on siihen helppo liittyä. Näissä säännöissä käsitellään muun muassa todisteiden sisältöä ja elinkaaren hallintaa sekä ekosysteemin osallistujien oikeuksia ja velvollisuuksia. Tämä kokonaisvaltainen lähestyminen varmistaa ekosysteemin toiminnan ja tehokkuuden, sekä tarjoaa selkeät ja luotettavat puitteet osallistumiselle.

Findynet tukee ekosysteemien rakentamista edistämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa asiantuntemusta luottamusekosysteemien kehittämiseen ja hallintaan. Findynet varmistaa myös Findynet-verkkoon liitettyjen todisteiden myöntäjien ja tiedon vastaanottajien todisteagentit sekä käyttäjien digitaaliset lompakot ovat yhteentoimivia.

Findynet tarjoaa lisäksi luottamusekosysteemeille infrastruktuuripalveluta, joihin lukeutuvat luottamusrekisteri ja voimassaolorekisteri. Nämä palvelut ovat ekosysteemien näkökulmasta keskeisiä, sillä ne luovat perustan sujuvalle ja turvalliselle asioinnille eri toimijoiden välillä. Luottamusrekisterin avulla eri tahot voivat olla varmoja, etteivät tule luottaneeksi epäluotettavaan palveluun, jonka tarjoajaja väittää olevansa joku muu kuin todellisuudessa on. Voimassaolorekisteri puolestaan mahdollistaa todisteiden voimassaolon tarkistamisen.
Hanke

Alennusperusteet joukkoliikenteessä

HSL, Kela ja Findynet käynnistivät tammikuussa 2024 yhteistyön erityisryhmätodisteiden ekosysteemin luomiseksi. Työ on käynnistetty joukkoliikenteen eläkeläisalennuksen digitalisoimikseksi. Hankkeessa pyritään suunnittelemaan sujuva digitaalinen prosessi, jossa Kela myöntää todistuksen eläkeläisen digitaaliseen lompakkoon, jota voidaan hyödyntää HSL:n sähköisessä asiointipalvelussa. Tavoitteena on luoda yleiskäyttöinen prosessi, joka on laajennettavissa myös muihin erityisryhmätodisteisiin ja hyödynnettävissä myös muilla toimialoilla.

Lue lisää

Käyttötapaus

SUOSTUMUKSET

Olemme tunnistaneet yhdeksi kiinnostavaksi lompakoiden sovelluskohteeksi suostumukset. Olemme lähestyneet aihetta teknologian näkökulmasta ja pohtimalla suostumuksen antamista tiedon jakamiseksi eri toimijoiden välillä. Esittelimme aiheesta tehtyä prototyyppiä ja selvitystä maaliskuun alun Teknologiafoorumissa, jonka esitysmateriaalit on saatavilla alla olevasta linkistä.

Katso esitysmateriaali

KäyttötapauKSET

Pysy ajan tasalla

Findynet osuuskunta kartoittaa ja tutkii aktiivisesti käyttötapauksia, joissa digitaalisten todisteiden hyödyntäminen voisi tuoda lisää sujuvuutta ja luottamusta eri osapuolille. Käyttötapauksia ja kartoitustemme tuloksia esitellään säännöllisissä teknologia ja ekosysteemifoorumeissa. Esittelyssä foorumeissa on ollut mm. eKuitti, eläkeläistodiste ja turvallinen asiointikanava. Parhaiten pysyt ajan tasalla osallistumalla foorumeihin tai lähtemällä mukaan toimintaan.

Lue lisää

Findynetin infrastruktuuripalvelut luottamusekosysteemeille

Findynet tarjoaa luottamusekosysteemeille asiantuntijatuen lisäksi infrastruktuuripalveluta, joihin lukeutuvat luottamusrekisteri ja voimassaolorekisteri. Nämä palvelut ovat ekosysteemien näkökulmasta keskeisiä, sillä ne luovat perustan sujuvalle ja turvalliselle asioinnille eri toimijoiden välillä.

Luottamusrekisterin avulla eri tahot voivat olla varmoja, etteivät tule luottaneeksi epäluotettavaan palveluun, jonka tarjoajaja väittää olevansa joku muu kuin todellisuudessa on.

Voimassaolorekisteri puolestaan mahdollistaa todisteiden voimassaolon tarkistamisen.

Lue lisää palveluistamme

Findynet mahdollistaa tulevaisuuden sujuvat asiointipalvelut

Luottamus verkossa rakentuu käyttäjien itsensä hallitseman vahvistetun datan varaan.
Ota yhteyttä ja kysy lisää Findynetin ratkaisuista.

Ota yhteyttä