Näin se toimii

Internet mahdollistaa monipuolisen tiedonvälityksen, viestinnän ja asioinnin eri tahojen kanssa.

Monissa asiointitilanteissa tarvitsemme yhdeltä taholta itseämme koskevaa tietoa ja todisteita, joita meidän täytyy välittää toiselle taholle. Todisteet saattavat olla muovikortteja, paperisia dokumentteja tai vaikkapa pdf-tiedostoja, joita voi olla työlästä käyttää. Näitä tietoja vastaanottavalla taholla ei myöskään ole tehokkaita keinoja varmistua tietojen alkuperästä, muuttumattomuudesta ja ajantasaisuudesta.

Findynet  toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla asioinnin osapuolet voivat helposti luottaa toisiinsa.

Ratkaisumme soveltuvat luottamuksen ja sujuvuuden lisäämiseen erityisesti tilanteissa, joissa asioiden edistämiseksi tarvitaan tietoa, joka hankitaan yhdeltä osapuolelta ja toimitetaan toiselle. Tällaisiin monen toimijan tilanteisiin voidaan tuoda luottamusta ja sujuvuutta hyödyntämällä

 • digitaalisia todisteita, eli digitaalisesti allekirjoitettuja vahvistettuja tietoja
 • lompakkosovelluksia, joiden avulla todisteita hallinnoidaan sekä
 • todisteagentteja, joita organisaatiot hyödyntävät todisteiden myöntämiseen ja vastaanottamiseen

Vahvistettuun tietoon perustuva asiointi

Asioiden hoitaminen perustuu vahvistettuihin tietoihin. Hyödynnämme päivittäin erilaisia dokumentteja kuten tositteita, todistuksia ja lupia todistaaksemme jotain itsestämme ja oikeuksistamme. Asiointi ei olisi mahdollista, jos näiden dokumenttien vastaanottaja ei luottaisi niiden aitouteen tai niiden myöntäjään.

Suuri osa todisteista on yhä muovisia, paperisia tai PDF-dokumentteja. Todisteiden hankkiminen voi olla hidasta ja työlästä ja niiden aitouden tarkastamiseen ei aina ole olemassa näppäriä keinoja. Joskus niihin luotetaan siksi, että niiden väärentäjä voidaan asettaa edesvastuuseen, jos väärennös huomataan (esimerkiksi työ- ja opintotodistukset). Joskus todisteisiin liitetään esim. viivakoodina yksilöivä tunniste, jonka perusteella voidaan tarkastaa jostain tietojärjestelmästä, että todiste on voimassa (esimerkiksi pääsyliput ja jotkut luvat). Joskus todisteen vastaanottaja voi joutua tekemään työläitä tarkastustoimenpiteitä varmistuakseen siitä, että esitetty todiste on aito, sen esittäjälle myönnetty ja väitetyn myöntäjän myöntämä.

Findynet rakentaa yleiskäyttöistä tapaa näiden todisteiden myöntämiseen ja hyödyntämiseen digitaalisesti allekirjoitettuina tietoina, joiden aitous voidaan helposti tarkastaa.

Lue lisää todisteista ja lompakoista

Asiointiprosessien sujuvoittaminen ja digitalisointi

Digitaalisiin todisteisiin ja asiointiin tarvittava tieto on jo suurilta osin digitaalisessa muodossa eri organisaatioiden järjestelmissä. Jotta näitä tietoja voidaan myöntää ja vastaanottaa todistemuodossa tarvitaan ohjelmisto, joka huolehtii mm. todisteisiin kytketyistä tunnisteista ja niiden avainten hallinnasta, digitaalisten allekirjoitusten luomisesta ja tarkastamisesta sekä yhteyksistä lompakkosovelluksiin. Findynet ylläpitää listaa tarjoamiemme teknisten tukipalvelujen kanssa yhteentoimivista todisteagenteista.

Voit halutessasi hankkia todisteagentin myös Findynetin kautta.

Lue lisää todisteagenteista

Findynetin avulla kohti sujuvaa ja turvallista digitaalisen identiteetin hallintaa

Yhteiskunnan ja palveluiden digitalisoituessa on syntynyt kasvava tarve hyödyntää digitaalisia identiteettitietoja jokapäiväisessä asioinnissa, kuten viranomaispalveluissa, sähköisessä kaupankäynnissä ja sosiaalisen median palveluissa.

Toisaalta huoli identiteettitietojen käytön yksityisyydestä on alati lisääntymässä. Digitaalisten identiteettitietojen käytön ja yksilönsuojan tasapainottamisesta onkin tullut globaali haaste.

Findynetin ratkaisut perustuvat malliin, jossa käyttäjät – sekä ihmiset että organisaatiot – hallitsevat itseään koskevia tietoja digitaalisten lompakoiden avulla. Tässä mallissa sinä päätät, mitä tietoja haluat itsestään jakaa ja kenen kanssa – esimerkiksi viranomaisen, pankin tai verkkokaupan kanssa. Voit siis tarkalleen valita mitä tietoja haluat jakaa, ja jos muutat mielesi, voit jopa peruuttaa suostumuksesi tietojesi käyttöön.

Tämä lähestymistapa antaa sinulle kontrollin tietojesi käyttöön, vähentää identiteettivarkauksien mahdollisuutta ja helpottaa henkilökohtaisten tietojesi hallintaa. Kyse on siitä, että sinä – eivät yritykset tai viranomaiset – hallitset tietojesi jakamista.

Haluatko kuulla lisää?

Tilaa Findynet-uutiskirje

Uutiskirjeen tilaajana saat kuukausittain tietoa Findynetin ajankohtaisista asioista.
Findynet Osuuskunta käyttää antamiasi tietoja vain ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Sinulla on mahdollisuus perua uutiskirjeen tilaus milloin tahansa.
Tilaa uutiskirje
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Findynet Osuuskunta

Yhteystiedot

c/o EMU Growth Partners Oy
PL 1188
00101 Helsinki
info@findy.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Samuel Rinnetmäki
040 534 4332 4567
samuel.rinnetmaki@findy.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Findynet Osuuskunnan käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, palveluista viestimiseen, markkinointitarkoitukseen sekä Osuuskunnan palveluiden tarjoamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun. Käsittelyn perusteena on Findynet Osuuskunnan oikeutettu etu hoitaa asiakas- ja kumppanisuhteita ja markkinoida tuottamiaan palveluita.

3. Rekisteröidyt

Käsittelemme seuraaviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden tietoja:

 • Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat
 • Yhteistyökumppanit ja potentiaaliset yhteistyökumppanit
 • Verkkosivujen kävijät (evästeet ja analytiikka)

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavia tietoja:

Perustiedot:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Asema tai tehtävä yrityksessä
 • Yrityksen nimi ja perustiedot

Yhteydenpitoon liittyvät tiedot

 • Yhteydenotot, sähköpostit ja palautteet
 • Uutiskirjeen tilaukset ja markkinointiluvat

Asiakastiedot

 • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

Verkkosivujen selailutiedot

 • Tiedot verkkosivujen selailusta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@findynet.fi

Oikeus saada tutustua tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli rekisteröidyn tietoja käsitellään, on hänellä oikeus saada jäljennöstä käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa: tietosuoja.fi/oikeus-vastustaa-kasittelya.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää rajoittamaan itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä mikäli kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai on vastustanut käsittelyä ja vastustuspyyntö on käsiteltävänä.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Findynet Osuuskunnan ja sen jäsenorganisaatioiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään vain niin kauan kun niiden säilyttäminen on tarpeellista, esimerkiksi asiakkuuden voimassaolon ajan tai kirjanpitolain vaatimusten mukaisen ajan. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
info@findynet.fi.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä, tämän työntekijät ja alihankkijat käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Piwik Pro -palvelua selailun seurantaan.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.