eIDAS-päätös: Merkittävä harppaus kohti Euroopan digitaalista tulevaisuutta

EU:n parlamentti hyväksyi 29 helmikuuta eIDAS-asetuksen uudistuksen, joka on digitaalisten markkinoiden kehityksen näkökulmasta käänteentekevä hetki ja tulee määrittämään pitkälle tulevaisuuteen sähköisen asioinnin kehitystä. eIDAS-asetuksen uudistuksen myötä EU:hun luodaan kaikki jäsenvaltiot kattava ratkaisu sähköisten identiteettitietojen hallintaan ja jakamiseen. Findynet Osuuskunta on toiminut Suomessa digitaalisen identiteetin alueen uraauurtajana, mikä on tehnyt Suomesta EU:ssa tämän alueen edelläkävijän.

eIDAS-asetuksen uudistus ja sen vaikutukset

Euroopan parlamentin helmikuun 29 hyväksymä uudistettu eIDAS-asetus pyrkii yhtenäistämään sähköisen tunnistautumisen ja tietojen todentamisen käytännöt koko EU:ssa. eIDAS-asetuksen uudistuksen myötä kaikki jäsenvaltiot velvoitetaan tuomaan asukkaiden saataville helppokäyttöiset digitaaliset lompakot vuoteen 2026 mennessä ja tavoitteena on laaja toimialakohtainen käyttöönotto vuoteen 2027 mennessä. Tämä asetus tulee vaikuttamaan moniin eri toimialoihin, kuten liikenteeseen, pankkitoimintaan, terveydenhuoltoon ja koulutukseen sekä suuriin verkkoalustoihin ja se merkitsee merkittävää muutosta kohti yhtenäisiä digitaalisia markkinoita. Yksityisyyden suojaa parantavan Eurooppalaisen digitaalisen digitaalisen lompakon odotetaan olevan käytössä noin 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja sen uskotaan voivan luoda taloudellista arvoa, joka vastaa 2–3% BKT:stä.

Findynet Osuuskunnan rooli digitaalisen identiteetin edelläkävijänä

Findynet Osuuskunta ja sitä edeltänyt konsortio ovat edistäneet digitaalisen identiteetin ratkaisuja jo vuodesta 2017 asti. Olemme seuranneet tiiviisti eurooppalaiseen digitaaliseen identiteettiin (EUDI) liittyvää kehitystä ja osallistumme myös eurooppalaisten lompakkosovellusten pilotointiin

EU Digital Identity Wallet -konsortion jäsenenä. Findynetin puitteissa tehdyn julkisen ja yksityisen sektorin tiiviin yhteistyön myötä uskomme Suomen olevan 2–3 vuotta muuta EU:ta edellä digitaalisten identiteettiratkaisujen kehityksessä.

Findynetin osalta keskitymme tällä hetkellä sellaisten käyttötapausten toteuttamiseen, jotka voidaan ottaa käyttöön jo ennen eIDAS-asetuksen voimaantuloa. Hyvä esimerkki tällaisesta käyttötapauksesta on HSL:n ja Kelan kanssa yhdessä käynnistämämme hanke, jonka tavoitteena on digitalisoida eläkeläistodiste, jota tarvitaan eläkeläisalennuksen saamiseksi HSL:n joukkoliikenteessä. Nykyisin eläkeläisalennuksen saamiseksi eläkeläiset hakevat Kelalta todisteen eläkeläisyydestä ja vievät sen HSL:n palvelupisteeseen. Hankkeessa suunnittelemme saumattoman digitaalisilla lompakoilla ja todisteilla toteutettavan prosessin, jonka myötä asiakkaan ei jatkossa enää tarvitse käydä kahdessa palvelupisteessä vaan hän voi hoitaa asiansa vaikka kotisohvalta.

Liity mukaan toimintaan!

Me Findynet Osuuskunnassa autamme organisaatioita tunnistamaan digitaalisten todisteiden liiketoimintapotentiaalin, kuten asiakaskokemuksen parantamisen, prosessien virtaviivaistamisen ja asioinnin turvallisuuden lisäämisen. Haluamme, että ihmiset ja organisaation voivat asioida sujuvasti ja turvallisesti. Tämän edistäiseksi tarjoamme välineitä luottamuksen lisäämiseksi asioinnissa ja autamme kehittämään eri toimijoiden välille yhteisiä toimintamalleja ja pelisääntöjä.

Kutsumme organisaatioita tekemään yhteistyötä kanssamme ja hyödyntämään Findynetin asiantuntemusta EUDI-yhteensopivien kansallisten projektien toteuttamisessa. Ota yhteyttä Findynet Osuuskuntaan saadaksesi lisätietoja, osallistuaksesi tuleviin webinaareihimme tai keskustellaksesi yhteistyömahdollisuuksista. Liittymällä mukaan yhteistyöhön organisaationne pääsee osaksi yhteisöä, joka muokkaa digitaalisen identiteetin tulevaisuutta Suomessa ja EU:ssa.

Ota meihin yhteyttä

Lisää kirjoituksia