Findyn avulla rakennamme tasa-arvoisempaa ja osallistavampaa digitaalista yhteiskuntaa

Olemme äskettäin julkistaneet, että yhdeksän julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiota yhdistävät voimansa ja perustavat Findy Osuuskunnan. Tässä blogissa valaisen hieman hankkeen historiaa, taustaa ja tavoitteita.

Omadata-periaatteet määrittävät digitaalisen identiteetin kehityssuunnan

Monet Findy osuuskunnan jäsenet ovat olleet vahvoja MyData-ajattelutavan kannattajia alusta lähtien ja ovat myös MyData Globalin jäseniä. MyData Global on kansainvälinen organisaatio, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten itsemääräämisoikeutta henkilötietojen suhteen sekä kykyä siirtää tietoja sujuvasti palveluntarjoajalta toiselle. Se pyrkii luomaan oikeudenmukaisen ja kestävän digitaalisen yhteiskunnan, jossa henkilötietojen jakaminen perustuu sekä luottamukseen että tasapainoiseen ja oikeudenmukaiseen suhteeseen yksilöiden ja organisaatioiden välillä. Tämän vuoksi on varsin loogista, että olemme myös pyrkineet kehittämään käytännön ratkaisuja, joiden avulla sekä yksilöt että organisaatiot voisivat käyttää ja hallita henkilöllisyystietojaan yksityisyyttä suojaavalla tavalla.

Teknologinen kehitys on raivannut tietä hajautetuille identiteettiverkoille

Koska hajautettuihin teknologioihin perustuvat ratkaisut ovat riippumattomia yksittäisistä toimijoista, niiden nähdään enenevässä määrin tarjoavan merkittävää potentiaalia henkilötietotaloudelle. Näiden työkalujen avulla meillä on nyt keinoja luoda uudentyyppisiä hajautettuja luottamusverkkoja toimittajaloukkoja välttäen. Useat Findy osuuskunnan jäsenet ovat olleet pohjoismaisia ​​edelläkävijöitä ja kehittäjiä tällä alueella TrustNet-tutkimusohjelmasta lähtien. Tänä aikana vaadittavat teknologiat, luottamusarkkitehtuuri ja standardit ovat kehittyneet vauhdilla. Näihin kuuluu tätä nykyä useita toisiaan täydentäviä avoimen lähdekoodin projekteja, Internetin laajuinen digitaalinen luottamusarkkitehtuuri sekä erilaisia ​​avointen standardien hankkeita. Kaikki tämä on hyvin linjassa tavoitteemme kanssa edistää tasa-arvoisempaa ja osallistavampaa digitaalista yhteiskuntaa.

Pohjoismaisen mallin ja digitaalisen edistyneisyyden ansiosta Suomi voi johtaa kehitystä

Suomi tunnetaan yleisesti digitaalisesti edistyksellisenä maana ja kärkipaikastaan EU:n digivertailussa. Tätä taustaa vasten – yhdessä pohjoismaisen mallin ja ajattelutavan kanssa – on tuskin sattumaa, että Findyn kaltainen julkisen ja yksityisen sektorin voittoa tavoittelematon digitaalisen identiteetin hanke sai alkunsa juuri Suomessa. Suomalaisessa ajattelutavassa on syvällä käsitys reilusta markkinataloudesta, taloudellisesta tehokkuudesta, sosiaalisesta tasa-arvosta ja globalisaatiosta. Nämä ajatukset ovat ohjanneet myös Findy konsortiota. Perustamalla Findy osuuskunnan edistämme yhdessä eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää datataloutta. Tavoitteenamme on Findyn myötä tarjota yksityishenkilöille ja organisaatioille keinot hallita omaa dataansa, parantaa kaikkien osapuolten turvallisuutta ja luottamusta sekä edistää Suomen ja Euroopan datatalouden kilpailukykyä. Toisin kuin tällä hetkellä vallalla oleva käsitys alustataloudesta, uskomme, että yhteiskunnan tarvitsemien perusinfrastruktuurien ei tule kuulua kilpaillulle alueelle. Sen sijaan näitä infrastruktuureja käyttävien markkinaosapuolten välillä tulee vallita terve kilpailu. Uskomme myös, että yksityisen ja julkisen sektorin tulee yhteistyössä hallinnoida näitä infrastruktuureja, jotta kaikkien sidosryhmien näkemykset ovat tasapainoisesti edustettuina.

Yhteistyö on avain menestykseen globaalissa digitaalitaloudessa

Osuuskunnan perustaminen on seurausta monien vuosien järjestelmällisestä ja pitkäjänteisestä työstä, mutta myös uuden vaiheen alku. Hallituksen puheenjohtajana toivon luonnollisesti, että Findy johtaa taloudellisesti kestävään toimintaan osuuskunnan jäsenille ja luo siten lisää vaurautta Suomelle. Yleisesti ottaen ainoa tapa säilyttää Pohjoismainen malli ja yhteiskunnan edellyttämät peruspalvelut, on varmistaa verotulojen säilyminen Suomessa. Tämä on perimmäinen syy osallistumisellemme Findy osuuskuntaan.

Haluamme omalta osaltamme välttää tilanteen, jossa Pohjoismaat päätyvät globaalin datatalouden siirtomaiksi ja jossa datan tuottama arvo siirtyy ulkomaille. Tällaisen skenaarion riski on hyvin todellinen, sillä digitaalisessa taloudessa vaurauden luominen on vahvasti keskittynyt Yhdysvaltoihin ja Kiinaan ja muu maailma seuraa kaukana perässä.

Emme myöskään usko, että voimme menestyä täysin yksin globaalissa kilpailussa, vaan meidän on tehtävä yhteistyötä samanmielisten toimijoiden kanssa, jotta voimme tulevaisuudessa yhdessä menestyä digitaalisessa taloudessa. Findy osuuskunnan perustaminen on merkittävä askel tähän suuntaan ja uskomme, että tämä on vasta alku mielenkiintoiselle ja palkitsevalle matkalle.

Ota yhteyttä minuun, mikäli myös teidän organisaationne on kiinnostunut liittymään Findy-osuuskuntaan.

Markus Hautala, Findy-osuuskunnan puheenjohtaja, TietoEVRYn Innovaatiojohtaja, markus.hautala@tietoevry.com, p. +358 40 182 4299

Lisää kirjoituksia