Findynet Osuuskunnan uutiskirje – helmikuu 2024

EU:n parlamentti hyväksyi 29.2 eIDAS-asetuksen uudistuksen

EU:n parlamentti on helmikuun 29. päivä tehnyt historiallisen päätöksen hyväksyessään eIDAS-asetuksen uudistuksen, joka tarkoittaa merkittävää edistysaskelta kohti Euroopan yhtenäisiä digitaalisia markkinoita. Tämä uudistus, joka pyrkii yhtenäistämään sähköisen tunnistautumisen ja tietojen todentamisen käytäntöjä koko EU:ssa, lupaa mullistaa monia toimialoja tarjoten kansalaisille helppokäyttöiset digitaaliset lompakot vuoteen 2026 mennessä. Eurooppalainen digitaalinen lompakko, jonka odotetaan olevan käytössä noin 80 prosentilla väestöstä vuoteen 2030 mennessä, ei ainoastaan paranna kansalaisten yksityisyyden suojaa vaan luo myös taloudellista arvoa, jonka uskotaan vastaavan 2-3% BKT:stä.

Findynet Osuuskunta on seurannut tiiviisti eurooppalaiseen digitaaliseen identiteettiin (EUDI) liittyvää kehitystä ja osallistumme myös eurooppalaisten lompakkosovellusten pilotointiin EU Digital Identity Wallet -konsortion jäsenenä. Kutsumme organisaatioita tekemään yhteistyötä kanssamme ja hyödyntämään Findynetin asiantuntemusta EUDI-yhteensopivien kansallisten projektien toteuttamisessa.

Ensimmäisen kokeiluhankkeen arkkitehtuuri alkaa hahmottua

Alennusperusteet joukkoliikenteessä -kokeiluhankkeessa on tehty teknologiavalintoja tulevan todiste-ekosysteemin toimijoiden tarpeiden perusteella. Teknologiavalintojen tueksi Kelan ja HSL:n arkkitehdit ovat arvioineet tarjolla olevia ratkaisuja.

Kokeiluhankkeessa on myös alettu hahmottelemaan ekosysteemin sääntökirjan sisältöä. Sääntökirjapohjaisen mallin tavoitteena on mahdollistaa käyttötapauksen laajentaminen muihin erityisryhmiin sekä muiden toimijoiden liittyminen syntyvään ekosysteemiin.

Findynet koordinoi kokeiluhankkeen etenemistä ja tukee osallistujia toimintaprosessien, tietosisällön, teknisen kehityksen ja juridiikan määrittelyissä.

Teknisten palvelujen määrittely käynnissä

Findynet tarjoaa todiste-ekosysteemien tueksi teknisiä palveluita, jotka lisäävät asiointiin tarvittavaa luottamusta. Ensimmäiset toteutettavat palvelut ovat luottamusrekisteri ja voimassaolorekisteri. Näiden teknisten palvelujen alustavat teknologiavalinnat on tehty ja palvelujen määrittely on aloitettu. Tämän hetken tavoitteena on valita luottamusrekisterin toteuttaja huhti–toukokuun aikana ja käynnistää toteutus ennen kesälomia.

Osuuskunta selvittää mahdollisuuksia toteuttaa luottamusrekisteri yhteishankintana muiden OpenID Federation -standardin mukaisen rekisterin tarjoamisesta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Findynetiin tiimiin vahvistuksia

Osuuskunnan osaaminen vahvistuu 1.3. alkaen, kun Johanna Andersén aloittaa liiketoimittajan kehittäjän tehtävässä keskittyen ekosysteemien rakentamiseen yhdessä muun Findynet-tiimin kanssa.

Findynet on myös hankkinut ratkaisuarkkitehdin palveluja julkisen kilpailutuksen kautta. Saimme hyviä tarjouksia ja päädyimme valitsemaan kaksi ratkaisuarkkitehtia teknistä osaamistamme vahvistamaan. Jo aiemmin Findynetin ratkaisuarkkitehtina toiminut Kimmo Hovi jatkaa pestissään. Lisäksi tekniseen tiimiin liittyy Samuli Tuoriniemi, joka on ollut mukana Findynetiin liittyvissä kehityshankkeissa jo ennen osuuskunnan perustamista.

Findynetin teknologiafoorumi järjestetään joka kolmas torstai

Findynetin teknologiafoorumissa käsitellään ajankohtaisia digitaalisiin todisteisiin ja lompakoihin liittyviä aiheita kolmen viikon välein.

15.2. foorumissa esiteltiin eläketodisteen myöntämistä ja hyödyntämistä kolmella eri todisteagenttiratkaisulla. Eläketodisteelle oli määritelty kahteen sanastoon perustuva skeema, joka olisi laajennettavissa muita erityisryhmiä koskevien todisteiden tarpeisiin.

7.3. teknologiafoorumissa Tietoevryn asiantuntijat esittelevät digitaalisella lompakolla annettavan suostumuksen konseptia.

Teknologiafoorumin toistuvan tapahtuman kalenterivaraus ja aineistot löytyvät osoitteesta findy.fi/teknologiafoorumi.

Ilmoittaudu jo nyt maaliskuun ekosysteemi- ja yhteistyöfoorumiin

Seuraava ekosysteemi- ja yhteistyöfoorumi järjestetään torstaina maaliskuun 21. päivä. Ilmoittautudu tästä.

Helmikuun foorumissa kävimme läpi toimivan todiste-ekosysteemin peruselementit ja näytimme pienten demojen avulla miten ne toimivat käytännössä. Jos et päässyt paikalle, löydät tallenteen ja materiaalit foorumin sivuilta.

Lisää kirjoituksia