Findynetin testiverkon teknologiakartoituksen tulokset

Findynet Osuuskunta toteutti maaliskuussa 2023 itsehallitavan identiteetin teknologioita koskevan kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena oli ohjata teknologioiden valintaa Findynet testiverkon osalta. Teknologiatutkimuksesta tehtyjen johtopäätösten perusteella Findynet Osuuskunta rakentaa testiverkkonsa Hyperledger Indy-teknologiaa hyödyntäen.

Maaliskuussa 2023 Findynet Osuuskunta toteutti itsehallittavan identiteetin (Self-Sovereign Identity, SSI) teknologioita koskevan kyselytutkimuksen. Kontaktoimme SSI-alueen johtavia asiantuntijoita ja ajatusjohtajia ja kysyimme heiltä, mitä teknologioita he käyttäisivät mikäli he rakentaisivat SSI-ekosysteemin. Halusimme erityisesti keskittyä kokeiltuihin ja testattuihin teknologioihin, jotka ovat käyttökelpoisia juuri nyt.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja verkkotapaamisina. Saimme 15 vastausta maaliskuun loppuun mennessä.

Tulokset on julkaistu Findynet Test Network Technology Survey Results -raportissa.

Suuri kiitos kyselyyn vastanneille:

  • Luca Boldrin, R&D, Infocert
  • Lal Chandran, Co-Founder and CTO, iGrant.io
  • Stephen Curran, Technical Architect and Founder, Cloud Compass Computing, Inc
  • Timo Hotti, Principal Technology Strategist, OP Financial Group
  • Riley Hughes, Co-founder and CEO, Trinsic
  • André Kudra, CIO, esatus AG
  • Harri Lainio, Technology Strategist, OP Financial Group
  • Darrell O’Donnell, President & CEO, Continuum Loop Inc
  • Markus Sabadello, Founder, Danube Tech

Muut vastaajat halusivat pysyä nimettöminä.

Teknologiatutkimuksesta tehtyjen johtopäätösten perusteella Findynet Osuuskunta rakentaa testiverkkonsa Hyperledger Indyn varaan. Testiverkko toimii kokeiluympäristönä, jossa osuuskuntamme jäsenet ja muut sidosryhmät voivat testata erilaisia lompakkototeutuksia ja kehittää testikäyttötapauksia.  Ilmoitamme testiverkkomme saatavuudesta vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Myöhemmin vuonna 2023 valitsemme teknologiapinon pilottiverkkoomme. Pilottiverkon teknologiavalinnat ovat tulevaisuuteen suuntautuvia ja niiden avulla pyritään myös määrittelemään tuotantoverkon arkkitehtuuri. On mahdollista, että tulevaisuuden pilotti- ja tuotantoverkot rakennetaan eri teknologioiden varaan kuin testiverkon ensimmäinen versio.

Arvioimme jatkuvasti testiverkon teknologioiden lisäksi myös muiden tulevaisuuden palveluidemme tuottamiseen liittyviä standardeja, protokollia ja teknologioita.

Lisätietoja:
Samuel Rinnetmäki, teknologiajohtaja, Findynet Osuuskunta, puh. +358 40 534 4332, samuel.rinnetmaki@findy.fi

Lisää kirjoituksia