Osuuskunnan kokous

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Osuuskunnan kokous voidaan pitää kotipaikan lisäksi myös muulla hallituksen päättämällä paikkakunnalla. Osuuskunnan kokouksen kutsuu kokoon hallitus. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se muuten on lain mukaan pidettävä.

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään osuuskunnan säännöissä mainitut asiat, joita ovat mm. osuuskunnan edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallituksen jäsenten valitseminen.

Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisessa, kokouskutsun sisällössä, kokouskutsuajassa ja kutsutavassa sekä kokousasia kirjojen nähtävillä pitämisessä ja lähettämisessä noudatetaan osuuskuntalain määräyksiä. Kokouskutsu osuuskunnan kokoukseen voidaan julkaista myös hallituksen päättämässä, jäsenten keskuuteen yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai lähettää sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai muulla sähköisellä tavalla.

Jokaisella jäsenellä on osuuskunnan kokouksessa yksi ääni. Jäsenet voivat osallistua osuuskunnan kokoukseen myös postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettavaan menettelyyn verrattavalla tavalla.

Lue lisää: Organisaatio ja hallinnointi